3 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้ส่งนักเรียนการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ได้แก่
1.เด็กหญิงรติวรรณ ทองประสิทธิ์ ชั้น ม.3/3
2.เด็กหญิงณัฐธิดา จั่นรักษ์ ชั้น ม.1/1
3.เด็กหญิงโศภิษฐ์ ทองทาบ ชั้น ม.1/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนจังหวัดลพบุรีไปแข่งขันต่อในระดับภาพครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูกิตติศักดิ์ แก้วตา และ คุณครูสุรางคนางค์ ยังตาล
#หนองม่วงวิทยาสถาบันสร้างคนดีให้บ้านเมือง