2 ธันวาคม 2565 การติดตามนโยบายจุดเน้นของสพฐ.และการดำเนินงานของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย รองเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ผอ.ฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริม นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา และนายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาได้เดินเยี่ยมชมห้องสภานักเรียน ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและรับชมการแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
แฟ้มภาพ : https://www.nmwit.ac.th/-V3dWX