7 ธันวาคม 2565 กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้เข้ามาแนะแนวและให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

แนะแนวการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

7 ธันวาคม 2565 กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้เข้ามาแนะแนวและให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
งานแนะแนวและทุนการศึกษา โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ