ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การปิดสถานศึกษา เนื่องจากมีการแข่งขันทักษาวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประกาศฯ เรื่อง การปิดสถานศึกษา เนื่องจากมีการแข่งขันทักษาวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้กำหนดจัดการแข่งชันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มที่ 2) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 และ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ในการนี้ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน และส่งคณะครูร่วมเป็นกรรมการในการประกวดแข่งขันดังกล่าว ดังนั้นโรงเรียนหนองม่วงวิทยาจึงขอประกาศปิดสถานศึกษาเป็นเวลา 2 วัน คือในวันจันทร์ที่ 19 และ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยทางโรงเรียนจะมีการสอนชดเชยให้แก่นักเรียนในโอกาสต่อไป

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การปิดสถานศึกษา เนื่องจากมีการแข่งขันทักษาวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ