3 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์