ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

4 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์(วัดวาปีอัมพาราม) จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 จัดโดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ