รูปแบบการนำเสนอปลงานนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2565 ประเภท ครูผู้สอน (ด้านการเรียนการสอน) "ตามฝัน สร้างสรรค์ คนคุณธรรม" ด้วยนวัตกรรม MOM SMILE MODEL (#แม่สบายใจ) ของนางสาววิภาวดี ริบุญมี ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จ.ลพบุรี

“ตามฝัน สร้างสรรค์ คนคุณธรรม” ด้วยนวัตกรรม MOM SMILE MODEL (#แม่สบายใจ)

รูปแบบการนำเสนอปลงานนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2565 ประเภท ครูผู้สอน (ด้านการเรียนการสอน) “ตามฝัน สร้างสรรค์ คนคุณธรรม” ด้วยนวัตกรรม MOM SMILE MODEL (#แม่สบายใจ) ของนางสาววิภาวดี ริบุญมี ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จ.ลพบุรี

“ตามฝัน สร้างสรรค์ คนคุณธรรม” ด้วยนวัตกรรม MOM SMILE MODEL (#แม่สบายใจ)

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ