โรงเรียนหนองม่วงวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 สามารถสมัครได้ที่ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ เรารักม่วง-เหลือง www.nmwit.ac.th/admission (เปิดระบบ 08.00 น. เป็นต้นไป )

ประกาศ/รายละเอียดการรับสมัคร