โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธัชรินทร์ สุขสุนิตย์ ประธานนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้เข้ารับเกียรติบัตร ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ เทศบาลตำบลหนองม่วง จากนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ