กิจกรรมสดุดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมสดุดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา โดยในงาน จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ประธานในพิธีนำกล่าวคำถวายราชสดุดี และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ประกวดเรียงความระดับจังหวัด นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมแข่งขันตอยปัญหาสารานุกรมฯ

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ