ประกาศฯ เรื่องปิดสถานศึกษาเนื่องจากมีการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากมีการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดราชบุรี ในการนี้ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาจึงขอประกาศปิดสถานศึกษาเป็นเวลา 2 วัน คือวันพุธที่ 25 และ วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 และเปิดเรียนตามปกติในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ