มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ราชบุรี

31 มกราคม 2566 จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้มอบเกีบรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดราชบุรี

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ