ดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2565

1 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยมีจ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมและบรรยายโดย อาจารย์พีระเสก บริสุทธิ์บัวทิพย์ เป็นวิทยากร กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าจะเป็นนักเรียนชั้นระดับชั้นม.ต้น และช่วงบ่ายจะเป็นนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ