กิจกรรมหนองม่วงนิทรรศน์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา “หนองม่วงนิทรรศน์ ตลาดนัดวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม”