ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบม.1และม.4 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบม.1และม.4 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ตามที่โรงเรียนหนองม่วงวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนหนองม่วงวิทยา จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายชื่อและตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้

วันเวลาและรายวิชาที่สอบมีการเปลี่ยนแปลงจากประกาศเดิม ให้ยึดประกาศล่าสุดนี้

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ