วันที่ 25 มีนาคม 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการศรายุทธ ชื่นชมบุญ ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนและเยี่ยมชมให้กำลังใจการนักเรียนในการสอบคัดเลือกครั้งนี้