ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนลำดับสำรองในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 มารายงานตัวและมอบตัว