โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้กำหนดประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา