มอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ