โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ "คนไทยมีงานทำ" และขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถค้นหาตำแหน่งงาน ได้ที่ "ไทยมีงานทำ"

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ “คนไทยมีงานทำ”

📣โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ “คนไทยมีงานทำ” และขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถค้นหาตำแหน่งงาน ได้ที่ “ไทยมีงานทำ”
👉”ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐ – เอกชน แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนหางาน ที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่ง เพื่อคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด
➡️ https://smartjob.doe.go.th/
#Thaimengaantam #ไทยมีงานทำ

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ