ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ด้วยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัวในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องทะเบียนฯโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

นักเรียนที่ติดลำดับสำรอง ที่มีความประสงค์ต้องการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สามารถยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องทะเบียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรอง)

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ