รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดลพบุรี ระดับประเทศ

จ่าสิบเอก จตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดลพบุรี ระดับประเทศ

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ