11 เมษายน 2566 จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ นางรัตฏิมา พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ร่วมกิจกรรมสร้างน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย