ประเพณีวันสงกรานต์ 2566

15 เมษายน 2566 จ่าสิบเอก จตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้เข้าร่วมขบวนงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 และชักพระศรีอริยเมตไตรย

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ