กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ร่วมกับ อำเภอหนองม่วงและส่วนราชการในอำเภอหนองม่วง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เยาวชนได้มีส่วนร่วมโดยมีนายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหนองม่วงเข้าร่วมกิจจกรรม
ภาพโดย : ธีร์ธวัช นรสิทธิ์

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ