พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้กำหนดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ