การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

ผลการแข่งขัน
🔸เหรียญทอง ชนะเลิศ จำนวน ๓ รายการ (เป็นตัวแทน สพม.ลพบุรี แข่งขันระดับ สพฐ. ต่อไป)
🔸เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รายการ
🔸เหรียญเงิน จำนวน ๒ รายการ
🔸เหรียญทองแดง จำนวน ๒ รายการ

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ