รับสมัคร ทีมงาน ผู้จัดการแข่งขัน NM E-Sports S3

รับสมัคร ทีมงาน ผู้จัดการแข่งขัน NM E-Sports S3

ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น
1. LIVE STREAMING
2. ประชาสัมพันธ์
3. จัดกิจกรรมการแข่งขัน
4. บรรยายการแข่งขัน
ด่วน จำนวน จำกัด!!!!!คลิก https://nmwit.ac.th/-mn5DO

รับสมัคร ทีมงาน ผู้จัดการแข่งขัน NM E-Sports S3

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ