รับสมัคร ทีมแข่งขัน E-Sports ประเภท ROV (Mobile) โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

โรงเรียนหนองม่วงวิทยากำหนดจัดการแข่งขัน E-Sports ประเภท ROV (Mobile) ทีมละ 5 คน สำรอง 1 คน รวมทีมละ 6 คน แบ่งเป็น ประเภททีม ม.ต้น และ ประเภททีม ม.ปลาย

คุณสมบัติการสมัคร
– ผู้สมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาเท่านั้น ไม่จำกัดเพศและอายุ
– รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566
– ประกาศรายชื่อทีมเข้าแข่งขัน วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566
– กำหนดการแข่งขันและตารางการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบหลังการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
https://forms.gle/9GdK4v5AyHF2DAQE8
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
https://forms.gle/JyyNAtsVmR7e4smLA
ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันในระดับที่สูงต่อไป

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ