โรงเรียนหนองม่วงวิทยาขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาครบรอบ 47 ปี อย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 389,041.94 บาท

ยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาครบรอบ 47 ปี 389,041.94 บาท

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาครบรอบ 47 ปี อย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 389,041.94 บาท

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ