การอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี (กลุ่มงานความมั่นคง) ได้จัดกิจกรรม การอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาโดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอบรม และได้รับความร่วมมือจากต่าสิบเอก จตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง และ หัวหน้าส่วนราชการ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ