ยินดีต้อนรับ นายนนทกร สินน้อย สู่ครอบครัวม่วง-เหลือง

ยินดีต้อนรับ นายนนทกร สินน้อย สู่ครอบครัวม่วง-เหลือง

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ยินดีต้อนรับนายนนทกร สินน้อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา สู่ครอบครัวม่วง-เหลือง ด้วยความยินดียิ่ง

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ