การอบรมแกนนำเพื่อนใจวัยรุ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลอำเภอหนองม่วงร่วมกับโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้จัดการอบรมแกนนำเพื่อนใจวัยรุ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566 จาก ดร.เทวินทร์ วารีศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีตัวแทนนักเรียนจำนวน 112 คน เข้าร่วมการอบรม ในการนี้ จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและนางรัตฏิมา พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
แฟ้มภาพ : https://photos.app.goo.gl/hCsRYmUtv93FD8ye6

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ