กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได่จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 คน ในการนี้นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้มีพี่ๆนักเรียนชั้นม.4/2เป็นพี่เลี้ยงวิทยากร และช่วยนันทนาการ
แฟ้มภาพ : https://photos.app.goo.gl/iZPx3XmKLME9gbTJ9 และ https://www.facebook.com/media/set?vanity=NM.thai.2562…

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ