กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น อีกทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เฟื่องฟ้าสวรรค์ ปี10” รอบชิงชนะเลิศ

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ