นายแพทย์ภูเบศ จันทร์ดี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาขอขอบคุณ นายแพทย์ภูเบศ จันทร์ดี ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และมอบข้าวสาร ไข่ไก่ และอาหารแห้งให้กับนักเรียนจำนวน 5 คน ในการนี้ได้รับการประสานงานผ่าน ครูประกาศิต ยังตาล
แฟ้มภาพ : https://photos.app.goo.gl/TvZ9WxQtkJssVkBE7

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ