จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศ : https://www.ksp.or.th/…/2023/08/edit-khurusadudee-66.pdf

จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ