กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และกิจกรรม We Are Asean ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และกิจกรรม We Are Asean ปีการศึกษา 2566 โดยบรูณาการร่วมกัน มีกิจกรรมมากมาย เช่น การจำหน่ายอาหารนานาชาติ กิจกรรมเกมส์คณิตศาสตร์ บ้านผีสิง สาวน้อยตกน้ำ และการแข่งขัน ROV รอบชิงชนะเลิศ

แฟ้มภาพ : https://photos.app.goo.gl/FkXqVQhBArzU1d9A8

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ