มอบเกียรติบัตรนักกีฬา E-SPOTR การแข่งขัน ROV โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา E-SPOTR การแข่งขัน ROV โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

แฟ้มภาพ : https://photos.app.goo.gl/eEgqyGXJjr6whY6q9

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ