โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี และศึกษาแหล่งเรียนรู้ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี โดยมี นายอํานาจ จันทร์พางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จ.ระยอง

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ