จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ 🔸จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 🔸ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ