โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนจัดโดย เทศบาลตำบลหนองม่วง

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้จัดโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ณ ห้องประชุมช่อม่วงโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

แฟ้มภาพ : https://photos.app.goo.gl/8jeZhPpjrPicRKbX9

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ