[อัพเดท 20 ก.ย. 66]ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ด้วยงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ ได้กำหนดวันการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทุกระดับชั้น ในวันที่ 25 – 27 กันยายน 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา โดยมีตารางกำหนดการสอบและรายละเอียดห้องสอบ ตามเอกสารแนบ

ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ม.ต้น

ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ม.ปลาย

ห้องสอบปลายภาค

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ