กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ที่ ห้องประชุมช่อม่วง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา โดยใช้เทคโนโลยี ที่เรียกว่า Kahoot ในการดำเนินกิจกรรม