โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมาย นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ณ เทศบาลตำบลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้ร่วมจัดนิทรรศการต้อนรับ โดยนำเสนอ
1.นิทรรศการ เกษตรทฤษฎีใหม่
2.ผลงานการถอดบทเรียน
3.ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล
4.การเพาะถั่วงอกอินทรีย์
5.น้ำดื่มตราช่อม่วง

ภาพจาก : ศูนย์ข้อมูลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ