วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นางวิไลวรรณ สุดโลก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งกีฬาฟุตซอลและการแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดลพบุรี 2563
1. การแข่งขันกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง เหรียญเงิน วิ่ง 4 คูณ 400 ม.
– เด็กหญิงธันชนก แซ่ฟุ้ง ม.3/3
– เด็กหญิงญานิศา กลมกล่อม ม.3/3
– เด็กหญิงพัชราภรณ์ บานชื่น ม.3/4
– นางสาวปภาวินี คชวงษ์ ม.5/1
 
2. การแข่งขันกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง เหรียญทองแดง วิ่ง 200 ม.
– เด็กหญิงพัชราภรณ์ บานชื่น ม.3/4
 
3. การแข่งขันกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย-หญิง
– นายรัตพงษ์ อยู่สุข ม.5/3
– เหรียญเงิน 4 คูณ 100 ม.(ผสม)
– นายติณณภพ ยวงยิด ม5/3
– เหรียญเงิน 4 คูณ 100 ม.(ผสม)
– นายพีรพัฒน์ พุกกลิ่น ม.6/2
– เหรียญทอง 4 คูณ 400 ม. (ผสม)
– นายอาทิตย์ เทพวงศา ม.6/2
– เหรียญทอง 4 คูณ 400 ม. (ผสม)
– นางสาวผกากรอง บุญภาพ ม.4/2
– เหรียญทอง 4 คูณ 100 ม.
– เหรียญทอง 4 คูณ 400 ม.
– นางสาวบวรรัตน์ ขยันกิจ ม.4/2
– เหรียญเงิน 200 ม.
– เหรียญเงิน 4 คูณ 100 ม.(ผสม)
– เหรียญทอง 4 คูณ 100 ม.
– เหรียญทอง 4 คูณ 400 ม.
– เหรียญทอง 4 คูณ 100 ม.(ผสม)
– เหรียญทอง 400 ม.
 
นักกีฑายอดเยี่ยม หญิง 18ปี
– นางสาวธัญวรรณ การุน ม.4/3
– เหรียญเงิน 4 คูณ 100 ม.(ผสม)
– เหรียญทอง 100 ม.
– เหรียญทอง 4 คูณ 100 ม.
– เหรียญทอง 4 คูณ 400 ม.
– นางสาวสุพรรษา คำโสภา ม.5/1
– เหรียญเงิน 800 ม.
– เหรียญทอง 4 คูณ 100 ม
– เหรียญทอง 4 คูณ 400 ม.
– เหรียญทอง 4 คูณ 400 ม.(ผสม)
 
4. ฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปี
– รองชนะเลิศอันดับ 1