วันที่ 24 มีคนาคม 2564 คุณครูศิรพัทร์ สินมา คุณครูเอกวิทย์ รักชัง คุณครูสุรัชนา จาดจีน และคุณครูกนิษฐา บุญบาง ได้กล่าวอำลาคณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ในโอกาศย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น
     ในนามโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอแสดงความยินดี และขอบารมีหลวงพ่อสำราญ คันธสาโร จงปกปักรักษาคุ้มครองและบรรดาลให้มีความสุข เจริญในหน้าที่การงาน