ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

มอบตัวชั้นม.1
29 พฤษภาคม 2564

ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ เพื่อความรวดเร็วและลดการแออัด และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งขัด

มอบตัวชั้นม.4
30 พฤษภาคม 2564 

ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ เพื่อความรวดเร็วและลดการแออัด และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งขัด

เพื่อความรวมเร็วในการเข้ามอบตัวและการเขียนเอกสาร ผู้ปกครอง/นักเรียน สามารถดาวน์โหลดและปริ้นใบมอบตัว และเขียนด้วยตนเองมาจากที่บ้าน [ ดาวน์โหลดใบมอบตัว ]

♥ ประกาศรายชื่อ ♥