เพลง สร้อยเพลง ๒ ชั้น | ผลงานทางวิชาการ นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ – ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงไทย

ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงไทย
รายวิชา คีตศิลป์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โดย นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

เนื้อร้อง เพลงสร้อยเพลง ๒ ชั้น
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง คงจะต้องบังคับขับไส
เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย
เขาจะเห็นแก่หน้าค่าชื่อ จะนับถือพงศ์พันธุ์นั้นอย่าหมาย
ไหนจะต้องเหนื่อยยากลำบากกาย ไหนจะอายทั่วทั้งโลกา