เพลง ลาวสมเด็จ ๒ ชั้น | ผลงานทางวิชาการ นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ  – ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงไทย

ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงไทย
รายวิชา คีตศิลป์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โดย นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

เนื้อร้อง เพลงลาวสมเด็จ ๒ ชั้น
บทพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ขอถวายชัยมงคลดลสวัสดิ์ เฉลิมรัชเฉลิมพระชนมพรรษา
(สร้อย) ดาวประกายพรึก เราล้วนสำนึกพระคุณเอย

ทรงนำชาตินำชนเป็นฉัตรา พัฒนาประเทศให้ก้าวไกล
(สร้อย) ดาวธง ทรงเป็นธงชัยนำไทยรุ่งเรือง

ถวายพระพรจตุรพิธสิทธิศักดิ์ พระชนม์ยืนเป็นหลักดังแขไข
(สร้อย) ดวงศศิเพ็ญแผ่แสงเย็นเย็นหฤทัยเอย

วรรณสุขสิ้นทุกข์โทษใดใด พลานามัยแกร่งจริงยอดยิ่งเอย
(สร้อย) ดาวสำเภา ทั้งลำใบเสาสู้คลื่นลมเอย