ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่องเลื่อนการเรียนแบบ On Site

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่องเลื่อนการเรียนแบบ On Site

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่องเลื่อนการเรียนแบบ On Site

– เรียนรูปแบบออนไลน์ (Online), เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ (On Demand) และเรียนผ่านเอกสาร (On Hand) ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2564

– เปิดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

– ให้นักเรียนหรือผู้ปกครอง ติดต่อขอรับ-ส่งเอกสาร กับครูที่ปรึกษา ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดในประกาศด้านล่าง

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ